Εταιρία
 
 

 

ΕΗ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1999, δραστηριοποιείται στην επεξεργασία χάρτου tissue και συγκεκριμένα χαρτί wc,
 χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως.
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ
ΔΑ8-Ο.Τ.53Β, όπου και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις εκτάσεως 6.000τμ. Η εταιρία ακολουθώντας ραγδαία
 βήματα προόδου, συνεχίζει να αυξάνει με ταχείς ρυθμούς την παραγωγή προϊόντων χάρτου οικιακής και επαγγελματικής
 χρήσης και αναπτύσει το δίκτυο πωλήσεων
και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.